Piotra Skargi 11
33- 300 Nowy Sącz
514 998 642 792-844-804